ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] [ Δημοσιεύσεις ] English version

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων - Δημοσιεύσεις


Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα: Η παρουσίαση αυτού του υλικού αποσκοπεί στην διάδοση επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνητικών εργασιών. Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτά διατηρούνται από τους συγγραφείς ή από άλλους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό πρέπει να τηρήσει τους όρους και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα πνευματικά δικαιώματα κάθε συγγραφέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να αναπαραχθούν μαζικά χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται σε συνέδρια ή περιοδικά της ΙΕΕΕ υπόκεινται στην πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων της ΙΕΕΕ: “© IΕΕΕ. Η προσωπική χρήση αυτού του υλικού επιτρέπεται. Εντούτοις, η άδεια να ανατυπωθεί/αναδημοσιευθεί αυτό το υλικό για διαφημιστικούς σκοπούς, ή για τη δημιουργία νέων συλλογικών εργασιών για μεταπώληση ή διάθεση σε κόμβους του διαδικτύου ή λίστες, ή να επαναχρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε συστατικά αυτού του υλικού σε άλλες εργασίες, πρέπει να ληφθεί από την ΙΕΕΕ”.

Για την ανάγνωση των δημοσιεύσεων πρέπει να εγκατασταθεί ο Adobe Reader


1988-2000     2001-2010     2011-2023 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

   
2023 top of page


  • E. Bougioukou, N. Toulgaridis, M. Varsamou, and Th. Antonakopoulos, “A Non-Volatile Memory Emulation Tool and its Use in Analyzing eMMC-based Devices”, accepted for presentation at the IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference 2023 (I2MTC-2023), Kuala Lumpur, Malaysia, May 22 - 25, 2023.

    Abstract

    Full Paper

 

2022 top of page


  • Riduan Khaddam-Aljameh, Milos Stanisavljevic, Jordi Fornt Mas, Geethan Karunaratne, Matthias Brändli, Feng Liu, Abhairaj Singh, Silvia M. Müller, Urs Egger, Anastasios Petropoulos, Theodore Antonakopoulos, Kevin Brew, Samuel Choi, Injo Ok, Fee Li Lie, Nicole Saulnier, Victor Chan, Ishtiaq Ahsan, Vijay Narayanan, S. R. Nandakumar, Manuel Le Gallo, Pier Andrea Francese, Abu Sebastian and Evangelos Eleftheriou: “HERMES-Core—A 1.59-TOPS/mm2 PCM on 14-nm CMOS In-Memory Compute Core Using 300-ps/LSB Linearized CCO-Based ADCs”, accepted for publication to the IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2022.

    Abstract

    Full Paper

 

2021 top of page


 

2020 top of page


 

2019 top of page


 

2018 top of page


 

2017 top of page


 

2016 top of page


 

2015 top of page


 

2014 top of page


 

2013 top of page


 

2012 top of page


 

2011 top of pageHome ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] [ Δημοσιεύσεις ]