ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] [ Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων - Έρευνα


Διδακτορικές Διατριβές (2000-σήμερα)

 • Ζαχαρίας Ηλίας, "Ανάλυση της διαδικασίας ανάγνωσης σε μίκρο-αισθητήρες τεχνολογίας υλικών αλλαγής φάσης και εκτίμηση κινηματικής κατάστασης", Πανεπιστήμιο Πατρών, Φεβρουάριος 2019.

 • Κωτσόπουλος Ανδρέας, "Σπειροειδής Κίνηση και Έλεγχος σε Μικρο/Νανο-Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Αποθήκευσης Πληροφορίας", Πανεπιστήμιο Πατρών, Δεκέμβριος 2012.

 • Βαρσάμου Μαρία, "Αποκωδικοποίηση, διεμπλοκή και κατανομή δεδομένων σε συστήματα αποθήκευσης πληροφορίας με χρήση πολλαπλών πεδίων", Πανεπιστήμιο Πατρών, Οκτώβριος 2010.

 • Σαββόπουλος Παναγιώτης, "Συγχρονισμός σε συσκευές δορυφορικών επικοινωνιών: H περίπτωση των πολλαπλών δακτυλίων", Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιανουάριος 2010.

 • Πανταζή Αγγελική, "Αλγόριθμοι ελέγχου κίνησης ηλεκτρομηχανικών συσκευών πολύ μικρής κλίμακας για την αποθήκευση πληροφοριών", Πανεπιστήμιο Πατρών, Νοέμβριος 2005.

 • Παπανδρέου Νικόλαος, "Αλγόριθμοι κατανομών ισχύος και ρυθμού μετάδοσης δεδομένων για πολυκαναλικά συστήματα", Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριθμός Διατριβής 152, Οκτώβριος 2004.

 • Αναστασιάδου Δέσποινα, "Μετάδοση δεδομένων υψηλών ταχυτήτων σε γραμμές χαμηλής τάσης εντός κτιρίων: χαρακτηρισμός επικοινωνιακού μέσου και αξιοποίηση διαθέσιμου εύρους ζώνης", Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριθμός Διατριβής 149, Οκτώβριος 2004.

 • Ηλιόπουλος Μάριος, "Παραμετρική Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Δυναμικά Επαναδιαμορφούμενων Επεξεργαστών Πρωτοκόλλων Προσπέλασης Μέσου", Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριθμός Διατριβής 147, Ιούλιος 2004.

 • Ζιούβα Ευσταθία, "Δυναμική Διαχείριση Κεντρικοποιημένου Ελέγχου Ασύρματων Τοπικών Δικτύων", Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριθμός Διατριβής 117, Μάιος 2002.

 • Καλής Αντώνιος, "Ευφυείς Διακοπτικές Κεραίες και Αλγόριθμοι Προσδιορισμού Θέσης σε Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Επικοινωνίας", Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριθμός Διατριβής 119, Φεβρουάριος 2002.

  Ερευνητικά Προγράμματα

 • "Machine Learning Algorithms and In-memory Computing Acceleration"

  (Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2024). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το IBM Zurich Research Laboratory στην ερευνητική περιοχή των συστημάτων μηχανικής μάθησης για την ανάπτυξη τεχνικών Feature Engineering σε αυτοματοποιημένα συστήματα μηχανικής μάθησης και για την ανάπτυξη διατάξεων υλικού αξιοποιώντας τεχνολογία in-memory computing σε συστήματα deep learning.

 • "NeuroSoc: A multiprocessor system on chip with in-memory neural processing unit"

  (Σεπτέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2026). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο της δράσης HORIZON-RIA για την ανάπτυξη συστήματος εξομοίωσης διατάξεων τεχνολογίας in-memory computing για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

 • "FORMOBILE: From mobile phones to court – A complete FORensic investigation chain targeting MOBILE devices"

  (Μάιος 2019 – Απρίλιος 2022). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του Horizon 2020 για την ανάπτυξη συστήματος εξομοίωσης και ανάλυσης δεδομένων για ημιαγωγικές μνήμες κινητών τηλεφώνων τεχνολογίας eMMC, UFS και NVMe.

 • "ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Σύστημα Προσομοίωσης Ημιαγωγικών Μνημών - NAND Flash Emulator"

  (Ιανουάριος 2018 – Απρίλιος 2019). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Netherlands Forensic Institute για την ανάπτυξη συστήματος προσομοίωσης ημιαγωγικών μνημών τεχνολογίας NAND Flash, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ONFI και την υποστήριξη πολλαπλών καναλιών (SDR και DDR) σε συστήματα μεγάλης χωρητικότητας.

 • "Distributed computing and hardware acceleration of machine learning algorithms"

  (Φεβρουάριος 2016 – Μάρτιος 2019). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το IBM Zurich Research Laboratory στην ερευνητική περιοχή των συστημάτων κατανεμημένου υπολογισμού. Υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε συστήματα με P8 servers σε περιβάλλον Spark. Υλοποίηση hardware accelerators με τεχνολογία FPGAs σε συστήματα με PCIe και CAPI interfaces.

 • "Bluetooth Low Energy (BLE)"

  (Σεπτέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2015). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Dialog Semiconductor Hellas AE, στην ερευνητική περιοχή των συστημάτων Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

 • "Solid-state Storage Devices and Systems"

  (Μάιος 2008 - Ιανουάριος 2016). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το IBM Zurich Research Laboratory στην ερευνητική περιοχή των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (Memory Technologies, Storage Systems).
  IBM - A Smarter Planet Blog: The Greek Mythical Hero of Storage Class Memory.

 • "Ανάπτυξη Συστημάτων Αεροπορικών και Δορυφορικών Επικοινωνιών - ΑΣΑΔΕ"

  (Ιούνιος 2006 - Ιούνιος 2008). Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" - Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

 • "Αναβάθμιση Συσκευών Απεικόνισης Εξομοιωτή Πτήσης Αεροσκάφους Α-7Η"

  (Ιούνιος 2006 - Δεκέμβριος 2006). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Πολεμική Αεροπορία.

 • "Τεχνολογία Δορυφορικών Επικοινωνιών"

  (Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2007). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

 • "ΑΛΙΑΚΜΩΝ - Μετάδοση Δεδομένων με Τεχνική OFDM και Μηχανισμό ECC"

  (Ιούλιος 2002 - Δεκέμβριος 2006). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ATMEL Hellas.

 • "Scanning-Probe Data-Storage Systems"

  (Ιανουάριος 2002 - Ιανουάριος 2011). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το IBM Zurich Research Laboratory, στα πλαίσια του έργου "The Millipede: A future AFM-based data storage system" (Probe Storage).

 • "Smart Small IP Devices - S2IPD"

  (Δεκέμβριος 2001 - Μάιος 2002). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Fraunhofer-Institut fur offene Kommunikationssysteme (FOKUS), Γερμανία.

 • "Τεχνολογία επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων για γραμμές χαμηλής τάσης"

  (Οκτώβριος 2001 - Σεπτέμβριος 2003). ΠΑΒΕΤ-2000 σε συνεργασία με την εταιρεία ATMEL ΕΛΛΑΣ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 • "Διατάξεις ψηφιακών γραμμών μετάδοσης δεδομένων τεχνολογίας xDSL"

  (Οκτώβριος 2001 - Σεπτέμβριος 2003). ΠΑΒΕΤ-2000 σε συνεργασία με την εταιρεία ATMEL ΕΛΛΑΣ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 • "Μοντελοποίηση Καναλιών και Αλγόριθμοι Ελέγχου Λαθών για Ψηφιακές Επικοινωνίες"

  (Νοέμβριος 2000 - Νοέμβριος 2003). Πρόγραμμα ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ - Πανεπιστήμιο Πατρών.

 • "Printed Circuit Antenna Design"

  (Νοέμβριος 2000 - Ιανουάριος 2001). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Digital Harmony Technologies Inc., ΗΠΑ.

 • "Signaling protocols for xDSL technology"

  (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2001). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το IBM Zurich Research Laboratory.

 • "Αλγόριθμοι για κινητά και ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας - ΑΛΚΑΔ"

  (Νοέμβριος 1999 - Μάρτιος 2001). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

 • "Multi-processor Configuration for a highly-reliable Power Controller - ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ"

  (Σεπτέμβριος 1999 - Σεπτέμβριος 2001). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ALSTOM Hellas σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), Πάτρα.

 • "ARM Integrated Development Environment - AIDE"

  (Δεκέμβριος 1998 - Δεκέμβριος 2000). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την DCT Hellas.

 • "Εγκατάσταση και Λειτουργία Εργαστηρίου ΑΤΜ - Ανάπτυξη και Επίδειξη Υπηρεσιών ΑΤΜ"

  (Οκτώβριος 1998 - Φεβρουάριος 2000). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Ο.Τ.Ε., Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης.

 • "DSP144 - Development of a Coder for Wireless Data Transfer Systems"

  (Σεπτέμβριος 1997 - Μάιος 1998). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την DCT Hellas.

 • "AEGIS - Technical Support for R&D Programs"

  (Φεβρουάριος 1997 - Δεκέμβριος 1998). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την DCT Hellas.

 • "IANOS - Wireless Network IEEE802.11 and IEEE802.3 Interconnection"

  (Ιανουάριος 1997 - Ιούνιος 1998). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την DCT Hellas.

 • "ATM255 Material Technology"

  (Ιανουάριος 1997 - Δεκέμβριος 1998). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την DCT Hellas.

 • "Cordless Business Communication System - COBUCO"

  (Σεπτέμβριος 1995 - Αύγουστος 1999). EU-ACTS project 0233.

 • "Package for New Operational Autostereoscopic Multiview Systems and Applications - PANORAMA"

  (Σεπτέμβριος 1995 - Αύγουστος 1998). EU-ACTS project 078.

 • "Development of Voice mail and Video mail in PC environment"

  (Οκτώβριος 1994 - Οκτώβριος 1996). Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 92PS8 σε συνεργασία με την INTRACOM SA.

 • "Design and Development of a Data Transfer through Power Lines System"

  (Σεπτέμβριος 1994 - Μάιος 1996). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την εταιρία COMPTEL.

 • "Realization of a system for Automatic (Speaker Independent) Greek Language Recognition of pronounced digits 1 to 0 and certain chosen control commands"

  (Σεπτέμβριος 1994 - Μάιος 1995). Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 92PS8 σε συνεργασία με την SIEMENS HELLAS.

 • "Pan European Reference - Configuration for IBC Services Management - PRISM"

  (Φεβρουάριος 1994 - Δεκέμβριος 1994). Πρόγραμμα EU-RACE R2041. Object Oriented methods applied in the management of Telecommunications Networks.

 
 • "Management and Protection of Forest Ecosystems with emphasis on Forest Fires and Restoration of Fire Destroyed Areas"

  (Ιανουάριος 1992 - Δεκέμβριος 1993). Πρόγραμμα EU-STRIDE HELLAS 293.

 • "Utilities for Integrated Networks"

  (Νοέμβριος 1991 - Δεκέμβριος 1992). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την INTRACOM SA.

 • "Engineering Education for Development of Digital Communication Products"

  (1990-1991). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

 • "Dynamically Adaptable Multi-Service System - DAMS"

  (Οκτώβριος 1989 - 1991). Πρόγραμμα EU-ESPRIT II EP2146. Development of control devices for an Ethernet to DAMS Gateway.

 • "Metropolitan Area Communication System - MAX"

  (Απρίλιος 1989 - Απρίλιος 1991). Πρόγραμμα EU-ESPRIT II EP2100. Development of control devices for an Ethernet to MAX Gateway.

 • "Research and Development Support for Telecommunications Products"

  (Απρίλιος 1989 - Δεκέμβριος 1990). ΕΕ - Μεσογειακά Προγράμματα.

 • "Design and Realization of a Two Layers Optic Local Area Computer Network"

  (Σεπτέμβριος 1987 - Σεπτέμβριος 1989). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

 • "Integrated Broadband Communication Network - IBCN"

  (Ιούνιος 1986 - Δεκέμβριος 1986). Πρόγραμμα EU-RACE I.

 • "Local Integrated Optical Network - LION"

  (Σεπτέμβριος 1985 - Αύγουστος 1989). Πρόγραμμα EU-ESPRIT 169. Development of an Ethernet to LION Gateway, σε συνεργασία με την ALCATEL-TITN, Γαλλία.

 • "Study of Local Area Computer Network-Definition phase"

  (Ιούλιος 1985 - Ιούνιος 1986). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

 • "Realization of a Laser-Doppler Speed Counter"

  (Σεπτέμβριος 1984 - Σεπτέμβριος 1985). Εργαστήριο Θερμοδυναμικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 


Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] [ Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]