ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων


Σύστημα RSIM116-ΠΥΘΕΑΣ

Έργο "Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης Α/Α Όπλων - ΠΥΘΕΑΣ"


Το σύστημα RSIM116-ΠΥΘΕΑΣ χρηματοδοτήθηκε από τη

Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ)

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ)

Σεπτέμβριος 2001 – Σεπτέμβριος 2002


Το σύστημα RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ αφορά την εκπαίδευση σε αντιαεροπορικά συστήματα Rheinmentall, που αναφέρονται με τον κωδικό Flak 20 mm Zw. Το σύστημα RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ αποτελείται από μία διάταξη απεικόνισης-επεξεργασίας (ΔΑΕΠ), που βρίσκεται επάνω στο Α/Α όπλο, και την κεντρική συσκευή ελέγχου (ΣΕΕ) του εκπαιδευτή.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν σύστημα εκπαίδευσης αντιαεροπορικών συστημάτων Rheinmentall. Στα α/α Rheinmentall ο πυροβολητής κάθεται στο κινούμενο μέρος του όπλου και περιστρέφεται μαζί του, παρακολουθώντας την κίνηση του στόχου μέσα από μία διάταξη φακών, χρησιμοποιεί δε συσκευή ελέγχου διεύθυνσης για τον καθορισμό της θέσης περιστροφής και ανύψωσης της κάνης. Το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης χρησιμοποιεί ένα πραγματικό Α/Α όπλο στο οποίο προστίθεται μία συσκευή απεικόνισης στόχων. Η συσκευή απεικόνισης χρησιμοποιεί φωτεινή κουκίδα για την παράσταση του στόχου, με μέγεθος ανεξάρτητο από την απόσταση από το όπλο και με κατεύθυνση κίνησης από αριστερά προς τα δεξιά και αντιστρόφως. Ο εκπαιδευόμενος μετακινεί το όπλο έτσι ώστε ο στόχος να βρεθεί στο κέντρο του σκοπευτικού και τότε μπορεί να πραγματοποιήσει βολή. Τα βασικά μειονεκτήματα του σημερινού συστήματος εκπαίδευσης είναι τα εξής:

 • Η εκπαίδευση γίνεται σε περιβάλλον απειλών που δεν είναι ρεαλιστικές, και είναι πολύ απλοϊκές.

 • Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, δεν παρουσιάζεται φυσικό περιβάλλον, ούτε αλλαγές φωτισμού κατά την διάρκεια της ημέρας.

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης εκπαίδευσης σε δύο ή περισσότερα Α/Α όπλα με χρήση του ίδιου σεναρίου απειλών/στόχων.

 • Το σημερινό περιβάλλον εκπαίδευσης δεν είναι ρεαλιστικό/ελκυστικό για τον εκπαιδευόμενο.

 

Το σύστημα RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ τοποθετημένο σε α/α Rheinmentall

 

Το σύστημα RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ αποτελείται από μία διάταξη απεικόνισης-επεξεργασίας (ΔΑΕΠ), που βρίσκεται επάνω στο Α/Α όπλο και την κεντρική συσκευή ελέγχου (ΣΕΕ) του εκπαιδευτή. Σε σχέση με το υπάρχον σύστημα, το σύστημα RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα, επιτρέποντας την:

 • Εκπαίδευση σε περιβάλλον απειλών που να μοιάζουν με πραγματικές συνθήκες μάχης και με απεικόνιση πραγματικού φυσικού περιβάλλοντος, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ημέρας.

 • Εκπαίδευση σε σενάριο απειλών με περισσότερους από έναν στόχους. 

 • Δημιουργία συνθηκών και περιβάλλοντος εκπαίδευσης που αυξάνει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για τη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Η κεντρική συσκευή ελέγχου (ΣΕΕ) επιτρέπει στον εκπαιδευτή να ορίζει το σενάριο των απειλών/στόχων και να προσδιορίζει τον χρόνο εκτέλεσης της άσκησης. Επιπλέον, η ΣΕΕ καταγράφει στατιστικά στοιχεία για την ακρίβεια των βολών για κάθε εκπαιδευόμενο και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να παρακολουθεί την εξέλιξη των επιδόσεών του σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και να δίνει τις κατάλληλες εντολές χωρίς να απαιτείται να διακοπεί η εκτέλεση της άσκησης. Η ΣΕΕ υλοποιείται σε προσωπικό υπολογιστή (PC) και βασίζεται σε λογισμικό που επιτρέπει:

 • Απλότητα στον χειρισμό.

 • Παρουσίαση των επιδόσεων του εκπαιδευόμενου. Καταγραφή σε βάση δεδομένων των επιδόσεων του εκπαιδευόμενου και παρουσίαση της συνολικής εικόνας της πορείας του στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης.

 • Επιλογή προκαθορισμένων σεναρίων στόχων/απειλών.

 • Πλήρη εποπτεία στις συνθήκες και την εξέλιξη της άσκησης από τον εκπαιδευτή.

Η διάταξη απεικόνισης-επεξεργασίας (ΔΑΕΠ) παρουσιάζει στον χειριστή του όπλου εικόνα (μορφολογία εδάφους) ανάλογα με την κατεύθυνση που είναι στραμμένο το όπλο και τους στόχους που αντιστοιχούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, δημιουργεί τα αναγκαία στοιχεία για την εκτίμηση της ευστοχίας των βολών, καθώς και για την κατεύθυνση της απειλής σχετικά με τον προσανατολισμό του όπλου. Η ΔΑΕΠ υλοποιείται σε βιομηχανικό προσωπικό υπολογιστή (ΙPC), ενώ η συσκευή απεικόνισης είναι έγχρωμη και τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD). Η ΔΑΕΠ δεν έχει καθόλου κινητά μέρη και οι χώροι αποθήκευσης του λογισμικού βασίζονται σε τεχνολογία Flash. Η προσαρμογή των αισθητήρων και των συσκευών απεικόνισης που έχει το όπλο στην ΔΕΑΠ, γίνεται με την χρήση ειδικών κυκλωμάτων προσαρμογής.

Αν και στην αρχική του έκδοση το σύστημα περιλαμβάνει ένα Α/Α όπλο (με την αντίστοιχη ΔΑΕΠ) και μια κεντρική συσκευή ΣΕΕ, μελλοντικά μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει δύο ή και περισσότερα Α/Α όπλα (με τις αντίστοιχες ΔΑΕΠ).

Η διασύνδεση της ΔΑΕΠ με τη ΣΕΕ γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση των συσκευών και την εύκολη επεκτασιμότητά του.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το σύστημα RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ μπορούν να βρεθούν στην παρουσίαση του συστήματος RSIM116 - ‘ΠΥΘΕΑΣ’ (αρχείο PYTHEAS_RSIM116.pdf, 1.2 MB).

 


Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]