ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Βαρσάμου Mαρία

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

26504 Πάτρα

Τηλ.: 2610 996485

E-mail: mtvars@upatras.gr

Η Mαρία Βαρσάμου έγινε διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2000. Σήμερα είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτωντου Τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ενσωματωμένων επικοινωνιακών συστημάτων.


Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]