ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Χρήστος Σταυρουλόπουλος

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

26504 Πάτρα

Τηλ.: 2610 996833

E-mail: cstavr@ece.upatras.gr

Ο Χρήστος Σταυρουλόπουλος έγινε διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1989. Από το 1990 έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ESPRIT, RACE, ACTS), τον ΟΤΕ, την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), την Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ/ΥΕΘΑ), και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες (ΙΒΜ, ΑTMEL, ALSTOM, ΙΝΤRΑCΟΜ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών και μικροϋπολογιστικών συστημάτων (Assembly, C, Visual Basic, SDL) και στην εγκατάσταση και διαχείριση δικτύων (Windows, Linux, UNIX).

Από το 1990 μέχρι το 2008 συμμετείχε στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος στα μαθήματα Μικροκυματικές Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών και Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα. Από το 1995 μέχρι σήμερα είναι Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης του Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από το 2003 ως το 2006 ήταν Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 7 του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Από το 2009 είναι επίσης Τεχνικός Υπεύθυνος των συστημάτων Windows στο Κέντρο Υπολογιστικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΚΥΠΕΣ) του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των επικοινωνιακών συστημάτων και των δικτύων υπολογιστών και ιδιαίτερα σε θέματα αλγορίθμων δρομολόγησης και υποστήριξης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Έχει δημοσιεύσει δύο ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τρεις σε διεθνή συνέδρια. Ο Χρήστος Σταυρουλόπουλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1990.


Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]