ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Βασίλειος Μακιός

Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

26504 Πάτρα

Τηλ.: 2610 996486

E-mail: v.makios@ece.upatras.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:


Refereed Papers In Archival Journals

J1. V. Makios and H. Muntenburch: "Untersuchung eines stosswellenplasmas mit Hilfe eines 4 mm-Mikrowellen-Reflektometers", Abstr. Verh. Dt. Phys. Ges. H4 S. 15, 1964.

J2. V. Makios and H. Muntenbruch: "Mikrowelleninterferometrie an elektromagnetisch erzeugten Stossswellen", Zeitschrift f. Naturforschung. Band 20a, 7, S.870-875, 1965.

J3. V. Makios: "Mikrowellenmessungen der Elektronendichte und Stossfrequenz in elektromagnetisch erzeugten Stosswellen", Zeit f. Naturfrsng. Band 21a, 12, 2040-2045, 1966.

J4. V. Makios: "Diskussion des Transmissions und Reflexionsverhaltens Elektromagnetischer Wellen im Millimeterbereich an ebenen Plasmaschicten", Abstr. Verh. Dt. Phys. Ges. H.5., S. 319, 1966.

J5. V. Makios: "New Microwave Interferometric Device Using Lecher Wires for High Spatial Resolution", Rev. of Scient. Instr. Vol. 38, 3, 352-354, March 1967.

J6. H. Brinkschulte, H. Finkelmeyer, G. Hofman, V. Makios, H. Muntenbruch und F. Pecorella: "Untersuchungen an schnell offnenden elektromagnetischen Gaseinlassventilen", Zeitsch. f. angew. Physik, Band 25, 2, S.109-117, 1968, auch Bericht IPP 3/56 des Institutes fur Plasmaphysik, Garching, Juli 1967.

J7. H. Brinkschulte und V. Makios: "Untersuchungen an einem schnellen elektromagnetischen Gaseinlassventil", Abstr., Verh. Dt. Phys. H.4, S.321, (1967).

J8. O.P. Jain, V. Makios and W.J. Chudobiak: "Coupled-Mode Model of Dispersion in Microstrip", Electronics Letters, July 15, 1971, Vol. 7, No. 14, p. 405-407.

J9. W.J. Chudobiak, O.P. Jain and V. Makios: "Dispersion in microstrip", IEEE Trans. on MTT, Vol. 19, No. 9, p. 783-784, 1971.

J10. V. Makios and R.E. Thomas: "Measurements of Minority Carrier Lifetime in Silicon at Microwave Frequencies Using Microstrip Techniques", Electronic Letters, Aug. 26, 1971, Vol. 7, No. 17, p. 469-497.

J11. S.T. Ogletree and V. Makios: "The Development of a Narrowband Time Domain Reflectometer", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. IM-21, May 1972, p.161-166.

J12. W.J. Chudobiak, R. McKillican and V. Makios: "The Effect of Junction Temperature on the Output Power of Silicon Impatt Diode", Proceedings of IEEE, Vol. 60, No. 3, March 1972, p. 340-341.

J13. R.B. Gray and V. Makios: "Measurement of Electron Drift Velocity in a Magnetoplasma by Microwave Dragging", Physics Letters A, Dec. 6, 1971, Vol. 37A, p. 359-360.

J14. R.E. Thomas, V. Makios: "Microwave Transmission Method for Measuring Minority Carrier Lifetime in Silicon slices", Electronics Letters, Dec. 16, 1971, Vol. 7, No. 25, p. 754-756.

J15. K.O. Tan, V. Makios and R.W. Morrison: "A TEA CO2 Laser Driven by a 200kV Marx-Generator", Physics Letters A, February 14, 1972, Vol. 38A, p. 225-226.

J16. O.P. Jain, V. Makios and W.J. Chudobiak: "Open-End and Edge Effect in Microstrip Transmission Lines", IEEE Trans. on MTT, Vol. 20, No. 9, pp. 626-628, 1972.

J17. S.S. Vishnubhatla and V. Makios: "Surface Barrier Electroreflectance Measurements on Silicon", Physics Letters A, 17 July 1972, Vol. 40A, No. 3, p.221-223.

J18. D.J. Hidson, V. Makios and R.W. Morrison: "Transverse CO2 Laser Action at Several Atmospheres", Physics Letters A, 14 August 1972, Vol. 40A, No. 5, p. 413-414.

J19. R.B. Gray and V. Makios: "Studies on a Microwave Dragging Technique for Measuring Electron Drift Velocity", Canadian Journal of Physics, Vol. 50, No. 18, 1972, p. 2074-2081.

J20. J. Mar, V. Makios and E.G. Plett: "Electromagnetic Detonation in a Magnetic Annular Shoch Tube", Physics of Fluids, Vol. 16, No. 12, 1973, p.2160-2166.

J21. R.I. MacDonald, K.O Hill and V. Makios: "Parametric Noise Suppression in Complex Holograms", Optica Acta, vol. 20, No. 5, 1973, p. 387-402.

J22. J. Wight, O.P. Jain, W.J. Chudobiak and V. Makios: "Equivalent Circuits of Microstrip Impedance Discontinuities and Launchers", IEEE Trans. on MTT, vol. MTT 22, No. 1, p. 48-52, Jan. 1974.

J23. M.R. Vant, R.B. Gray, R.O. Ramseier and V. Makios: "Dielectric Properties of Fresh and Sea Ice at 10 GHz", Journal of Applied Physics, Vol 45, No. 11, 1974, p. 4712-4717.

J24. Vant. M.R. Gray, R.B., Ramseier R.O. and Makios V.: "Erratum Dielectric Properties of Fresh and Sea Ice at 10 and 35 GHz", Journal of Applied Physics, Vol. 46, No. 5, p. 2339, May 1975.

J25. R.I. MacDonald, K.O. Hill and V. Makios: "Hybrid Modes of the passive-core corrugated-waveguide laser", Canadian Journal of Physics, Vol. 54, No. 8, 1976, pp. 849-860.

J26. J.S. Wight, W.J. Chudobiak and V. Makios: "An All-Harmonic Coupling-Band Hybrid", IEEE Trans. on MTT, Vol. 24, Febr. 1976, p. 122-124.

J27. J.S. Wight, W.J. Chudobiak and V. Makios: "A microstrip and Stripline Crossover Structure", IEEE Trans. on microw. Theory and Techniques, Vol. MTT-24, May 1976, p. 270.

J28. C.J. Georgopoulos and V. Makios: "Pin Diode Reverse Bias Switching via Inductive Discharching", Electronics Letters, Vol. 14, No. 23, p. 723-724, 1978.

J29. J.S. Wight, V. Makios and W.J. Chudobiak: "A Multiple Frequency Phase Comparison Technique for the Determination of Remote Layer Thickness", IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement Vol. IM28, No. 1, p. 26-31, March 1979.

J30. M.R. Vant, R. O. Ramseir and V. Makios: "The Complex Dielectric Constant of Sea Ice at Frequencies in the Range 0.1 to 40 GHz", J. Appl. Phys. 49(3), p. 1264-1280, March 1978.

J31. N.C. David and V. Makios: "Analysis and Design of a Broadband Delta Modulation System", The Radio and Electronics Engineer, Vol. 51, No. 3, p. 117-130, March 1981.

J32. N. Kanopoulos, J.J. Hallenbeck and V. Makios: "Design and Implementation of a CMOS Delta Modulator", VLSI Design, Vol. VI, No. 2 Febr. 1985, pp. 489-492.

J33. N. Kanopoulos and V. Makios: "A Single Chip Adaptive Delta Modulator with Optimum Performance", INTEGRATION, the VLSI Journal 3, 1985, pp. 319-328.

J34. C. Soras and V. Makios: "A Novel Method for Determining the Optimum size of Stand-Alone Photovoltaic Systems", Solar Cells, Vol. 25, pp. 127-142, 1988.

J35. V. Pallios, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Access Control Module for Local Integrated Optical Network", Electronics Letters, February 1989, 25, (3), pp. 183-185.

J36. A. Alexandridis, K. Dangakis, V. Makios and C. Mantakas: "Use of synchronous code division multiple access techniques with short coding sequences in the development of a local communication network" Int. J. Electronics, 1990, Vol. 68, No. 6, 939-956.

J37. Th. Zacharias, J. Millias-Argitis and V. Makios: "Introduction of a Switch Reduced Circuit for the Analysis of Variable Topology Networks", Arhiv fur Elektrotechnik, Vol. 73, pp. 379-388, 1990.

J38. T. Zacharias, J. Millias-Argitis and V. Makios, "First Order Circuits Driven by a photovoltaic Generator", Solar Cells, Vol. 31, pp. 57-75, 1991.

J39. A. Alexandridis, K. Dangakis, V. Makios and C. Mantakas: "Communications protocol for a local network based on code division multiplexing" Int. J. Electronics, 1991, vol. 70, no. 6, 1031-1040.

J40. T. Antonakopoulos, S. Pressas and V. Makios: "Single Chip Controller for a High-Switching Frequency DC/AC Power Inverter", International Journal of Electronics, Vol. 73, No 1, pp. 229-240.

J41. T. Antonakopoulos, J. Koutsonikos and V. Makios: "An Adaptable Frame Multiplexing Scheme for Source Routing Bridges", Microprocessing and Microprogramming, Vol. 35, No 1-5, September 1992, pp. 409-416. Presented also in the 18th EUROMICRO Conference, Paris, September 1992.

J42. Th. Zacharias, J. Millias-Argitis and V. Makios: "Loop Admittance Matrix Modification for the Digital Simulation of Power Converter Circuits", Int. J. of Circ. Theory and Appl. Vol. 21, No. 1, pp. 41-59 Jan-Feb. 1993.

J43. T. Antonakopoulos, K. Berberidis and V. Makios: "A Computationally Efficient Method for Tone Detection in Noisy Channels", accepted for publication in the International Journal of Electronics.

J44. T. Antonakopoulos, S. Koutroubinas, J. Koutsonikos and V. Makios: "A Distributed Bandwidth Allocation Algorithm for Gbit/s LANs", Euromicro Journal of Microprocessing and Microprogramming, Vol. 38, No 1-5, September 1993, pp. 301-308. also presents 19th EUROMICRO Conference, Barcelona, Spain, September 1993.

J45. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios, "A New Single - Bit Error Correction Circuit for ATM Interfaces", Electronics Letters, IEE, Vol. 31, No 8, April 1995, pp. 617-618.

J46. S. Koutroubinas, T. Antonakopoulos, C. Stavroulopoulos  and  V. Makios,  "Performance Analysis of Service Transmission  in the ATM Environment using a Distributed Simulator", International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 16, No 1, ACTS Press 1996, pp. 30-36.

J47. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios, "Implementation Issues of the ATM cell delineation mechanism", Electronics Letters, IEE, Vol. 32, No 1, May 1996, pp. 963-964.

J48. S. Koutroubinas, T. Antonakopoulos and V. Makios "A New Efficient Access Protocol for Integrating Multimedia Services in the Home Environment" IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 45, No. 3, August 1999, pp.481-487.

J49. D. Papadimatos, T. Antonakopoulos  and V. Makios "Compressed Disparity Information Transmission over Constant Bit Rate ATM Channels" European Transactions  on Telecommunications, Vol. 11, No 5, September/October 2000, pp. 509-513.

J50. A. Kalis, T. Antonakopoulos and V. Makios "A Printed Circuit Switched Array Antenna for Indoor Communications" IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 46, August 2000, pp. 531-538. Also presented at The 19th International Conference on Consumer Electronics – ICCE’2000, IEEE, Los Angeles, June 2000. Awarded with the second Chester Sall Award of IEEE for the best papers of IEEE Transactions on Consumer Electronics in 2000.

J51. T. Antonakopoulos and V. Makios: "A New Microcontroller Based Technique for Generating Variable Voltage/Frequency Sinusoidal PWM Signals", International Journal of Electronics, Vol. 88, No 5, 2001, pp. 615 - 624.

J52. A. Kostaridis, C. Soras and V. Makios, "Magnetostatic analysis of a brushless DC motor using a two-dimensional partial differential equation solver", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 9 (2), pp. 93-100, (July 2001).

J53. A. Kalis, T. Antonakopoulos, C. Sorras and V. Makios: "A Switched Dual Antenna Array for Mobile Computing Networks", International Journal of Electronics, Vol. 89, No 4, 2002, pp.325 - 335.

J54. D. Papadimatos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Disparity Codec Architecture for 3D Teleconferencing Systems", Accepted for publication in the International Journal of Electronics.

J55. T. Antonakopoulos, A. Maniatopoulos, A. Pantazi and V. Makios: "VIRUS: A Pseudo-Framing Method for Cell-Based Interfaces", Computer Communications, Vol. 26 (2003) p.p. 165-176.

J56. L. Hadellis, S. Koubias, V. Makios: “An integrated approach for an interoperable industrial networking architecture consisting of heterogeneous fieldbuses” to appear in Computers in Industry 1626 (2002).

J57. C. Soras, M. Karaboikis, G. Tsachtsiris and V. Makios, "Analysis and Design of an Inverted F Antenna Printed on a PCMCIA Card for the 2.4 GHz ISM band", (Invited Paper), IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 44 (1), pp. 37-44, (Febr. 2002).

J58. G. Konstantatos, C. Soras, G. Tsachtsiris, M. Karaboikis and V. Makios, “Finite Element Modeling of Minkowski Monopole Antennas Printed on Wireless Devices”, (Invited Paper), to appear in the Electromagnetics Journal.

J59. G. Tsachtsiris, C. Soras, M. Karaboikis and V. Makios, "Analysis of a Modified Sierpinski Gasket Monopole Antenna Printed on Dual Band Wireless Devices", Submitted for publication to the IEEE Transactions on Antennas and Propagation.

J60. M. Karaboikis, C. Soras, G. Tsachtsiris and V. Makios, "A Dual Printed Inverted F Antenna Diversity System for Portable Wireless Devices", Submitted for publication to the Microwave and Optical Technology Letters.

J61. M. Karaboikis, C. Soras, G. Tsachtsiris and V. Makios, “Compact dual printed inverted F antenna diversity systems for indoor communicitons”, Submitted in the IEEE Transactions on Antennas and Propagation.


Papers In Technical Conference Proceedings

C1. V. Makios: "Microwave Interferometer Measurements of the Electron Density Distribution Behind Shock Fronts and Discharge Plasmas", Proceedings of the 26th Meeting of the Propulsion and Energetic Panel of AGARD in Pisa, Italy, 6-10 Sept., 1965 (Vol II).

C2. V. Makios: "Microwave Investigations on T-Tube Shock waves with a 4mm Interferometer of Extremely High Space Resolution", Proc. of the 7th International conference of Phenomena in Ionized Gaces, vol. II, Beograd, 1965, (Proc-1966), S.750-755.

C3. V. Makios, R.B. Gray: "Investigation of a Microwave Dragging Technique for Measuring Electron Drift Velocity", Physics in Canada, Vol. 27, Congress Issue 1971, BE 3, p.28.

C4. V. Makios, J. Mar and E.C. Plett: "Electromagnetic Detonation Research", Physics in Canada, Vol. 27, No. 4, Congress Issue 1971, BE 11, p.30.

C5. V. Makios, SS. Vishnubhbatla: "Electroreflectance of silicon", Physics in Canada, Vol. 27, No. 4, Congress Issue 1971, FG 16, p. 74.

C6. O.P. Jain, V. Makios and W.J. Chudobiak: "The Dispersive Behaviour of Microstrip Transmission Lines", Proceedings of the 1971 European Microwave Conference, C3/5, Stockholm, August 1971.

C7. O.P. Jain, V. Makios and W.J. Chudobiak: "The High Frequency Behaviour of Microstrip Transmission Lines", Proceedings of the International Electrical and Electronics Conference, IEEE Toronto, 1971, p. 96-97.

C8. V. Makios and R.E. Thomas: "Characterization of Semiconductor Samples Using Microstrip techniques", Proceedings of the International Electrical and Electronics Conference, IEEE Toronto, 1971, p.100-101.

C9. D.J. Hidson, V. Makios and R.W. Morrison: "High Voltage, High Pressure, CO2, Laser", Proceedings of the 7th International Quantum Electronics Conference, Montreal, May 1972 and IEEE Trans. on QE Vol. AE-8, No. 6, p. 594-595, 1972.

C10. V. Makios and R.W. Morrison: "Transverse CO2 Lasers Driven by Marx Generators", Proceedings of the Symposium on High Power Molecular Lasers, Quebec City, May, 1972.

C11. W.J. Chudobiak and V. Makios: "Design and Application of Wide-Bandwidth Varactor-Tuned MIC Oscillators", Proceedings of the Intern. IEEE Conf., Toronto, October 1973, p. 26-27.

C12. W.J. Chudobiak, R.B. Gray, R.O. Ramseier, V. Makios, M. Vant, J. Davis and T.J. Katsube: "Radar Remote Sensors for Ice Thickness and Soil Moisture Measurements", Proceedings of second Canadian Symposium on Remote Sensing, Guelph, Ontario, April 1974.

C13. W.J. Chudobiak, R.B. Gray and V. Makios: "Wideband Radar Techniques for Remote Sensing", Canadian Aeronautics and Space Institute, Aerospace Electronics Symposium, Victoria, B.C. February 1974.

C14. J.S. Wight, W.J. Chudobiak and V. Makios: "A Multiple frequency Phase Comparison Technique for the Determination of Remote Layer Thickness", Proc. IEEE Microwave Power Symposium, 1978, p. 149-151.

C15. G. Kourelis, N.C. David and V. Makios: "Analysis and design of an error correction code for a Linear Delta Modulation System", Advances in Communications ed. D. Lainiotis and N.S. Tzannes, d. Reidel Co., 1980, p. 89-96.

C16. N.C. David and V. Makios: "The design of a broadband delta Modulator with Optimum Performance", Advances in communications ed. D. Lainiotis and N.S. Tzannes, d. Reidel Co., 1980, p. 289-297.

C17. M. Eftimerou and V. Makios: "Microwave frequency Discriminators using GaAs FET Sloped Amplifiers", 7th European Specialist Workshop on Active Microwave Semiconductor Devices, 1981, Spetsai, October 1981.

C18. T. Zacharias and V. Makios: "A New Piecewise Method Approach in Transient Circuit Analysis", AMSE 1981 Conference Proceedings, Lyon Aug. 1981, 4 pages.

C19. T. Zacharias and V. Makios: "An Impulse Marx Generator with 0-50 Hz Repetition Rate", Proceeding IASTED symposium "MECO 81", Cairo Sept. 81.

C20. S. Myrillas and V. Makios: "Switching times of an MSK Modulated Carrier of an Injection Locked Oscillator", Proceedings 12th European Microwave Conference, Sept. 1982 Helsinki.

C21. K. Soras and V. Makios: "Feasibility Study for Small Solar Cell Operated Units", Proceedings, Contractors meeting Photovoltaic Power Generation, Brussels, Nov. 1982, pp. 236-244.

C22. K. Soras and V. Makios: "Viable Stand-Alone Photovoltaic Systems Applied to the Greek Environment", Proceedings IEEE, MELECON 1983, Athens, May 1983, p. E4-02.

C23. N. Kanopoulos and V. Makios: "A CMOS Delta Modulator with Optimum Performance", Proceedings IEEE, MELECON '83, Athens, May 1983, pages 3.

C24. N. Kanopoulos and V. Makios: "Analysis and Design of a Totally Self-Checking Checker for a Linear Delta Modulation System". Proceedings 6th European Conference on Circuit Theory and Design, Sept. 1983, p.3.

C25. V. Makios: "Future Photovoltaic Action Plans in Greece", Invited Paper 5th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Athens Oct. 1983, p. 609-616.

C26. K. Soras and V. Makios: "Feasible Stand Alone Photovoltaic Systems in Grece", Prc. 5th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Athens Oct. 1983, p. 485-489.

C27. K. Soras, V. Makios and P.P. Groumpos: "Viable Photovoltaic Energy Systems Applied to Sun-Belt Environments", Proceedings 1983 American Control Conference, San Francisco, Calif. June 1983, p. 399-400.

C28. V. Makios, Invited Paper "Stand-Alone Photovoltaic Systems in Greece", Proceedings 17th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Orlando, May 1984, p. 1329-1335.

C29. S. Boucouris, N.C. David and V. Makios: "Optimum Performance of an Adaptive Delta Modulation Coder", Proceedings DIGITECH '84 Digital Techniques in Simulation Communication and Control, July 1984, p.6.

C30. V. Pallios and V. Makios: "Analysis and Design of a 10-20 MHz Double Loop PLL Synthesiser", Proc. DIGITECH '84, Digital Techniques in Simulation Communication and Control, July 1984, p.7.

C31. N.C. David and V. Makios: "Computer Simulation Results of a Designed Error Correction Code for a Linear Delta Modulation System", Proc. DIGITECH '84 Digital Techniques in Simulation Communication and Control, July 1984, p.5.

C32. V. Makios, Invited Paper "Experience of Photovoltaic Systems in Greece", Proceedings PVSEC-1 Photovoltaic Solar Energy Conference, Kobe, Japan, 1984, pp.489-492.

C33. S.A. Pressas and V. Makios: "A Light weighted, four Quadrant, High Switching Frequency Modular, Photovoltaic DC/AC Inverter, with Sinusoidal Output and High Efficiency", Proc. 8th E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference, Florence 1988, pp.348-352.

C34. S.A. Pressas and V. Makios: "A High Switching Frequency Modular Photovoltaic DC/AC Inverter", Proc. 20th IEEE Photovoltaic Specialists Conf., Las Vegas, 1988.

C35. K. Thramboulidis and V. Makios: "Management Architecture of a Local Integrated Optical Network", Proc. 13th IEEE Conference on Local Computer Networks, Minneapolis, Minn., Oct. 1988 (6 pages).

C36. K. Thramboulidis and V. Makios: "Distributed Reconfiguration Algorithm for a Unidirectional Optical Bus Local Area Network", Proc. 8th IEEE Conference on Computers and Communications, Phoenix Arizona, March 1989 (6 pages).

C37. V. Makios et al (Invited speaker) 5th ESPRIT Conference, 1988: "Integrated Information Systems-Wide Area Information and Communication Systems".

C38. J. Koutsonikos, V. Pallios, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Performance Analysis of an ETHERNET Network Connected to a High-Speed LAN", First European Conference on Information Technology for Organisational Systems (EURINFO '88). Athens, May 1988.

C39. V. Pallios, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Analysis of the Access Protocol for a multiservice LAN", First European Conference on Information Technology for Organisational Systems (EURINFO '88), Athens, May 1988.

C40. V. Pallios, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A High Speed Access Mechanism for a Mutliservice LAN at 144 Mbps", The 8th European Conference on Electrotechnics, Stockholm, Sweden, June 13-17, 1988, pp. 256-260.

C41. V. Pallios, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Architecture and Implementation of the Access Mechanism for a Bus Structured Multisesrvice LAN", The 8th International Conference on Distributed Computing System, San Jose, California, June 1988.

C42. T. Antonakopoulos, J. Koutsonikos, V. Pallios and V. Makios: "Simulation Analysis of Access Protocol Storage Requirements in a Local Area Network Node Environment", The 8th IASTED International Conference on Modelling. Identification and Control, Grindelwald, Switzerland, Feb. 1989.

C43. J. Koutsonikos, T. Antonakopoulos, V. Pallios and V. Makios: "ETHERNET Gateway Implementation for a High-Speed Mutliservice LAN", The 2hn International Conference on Software Engineering for Real Time Systems, Cirencester, UK, Sept. 1989.

C44. S.A. Pressas and V. Makios: "A Shunt Switch Pulse Width Modulated Photovoltaic Battery Charge Regulator for the Agia Roumeli-Crete 50kWp Stand Alone PV Plant", Proc. 9th E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference, Freiburg. 1989, pp. 180-183.

C45. J. Koutsonikos, T. Antonakopoulos, V. Pallios and V. Makios: "Analysis and Implementation of the Gateway between the ETHERNET and a High-Speed Mutliservice LAN". The 8th IASTED International Symposium on Applied Informatics, Innsbruck, Austria, February 1990.

C46. T. Antonakopoulos, J. Koutsonikos and V. Makios: "Design Implementation and Performance Analysis of an ETHERNET to LION Gateway", NATO Advanced Research Workship on Architecture and Performance Issues of High-Capacity Local and Metropolitan Area Networks, Sophia Antipolis, France, June 1990.

C47. T. Antonakopoulos, N. Kanopoulos and V. Makios: "Multiple VMEbus Interconnections Using Hardware Semaphores", The ISMM International Symposium for Mini and Microcomputers and their Applications, Lugano, Switzerland, June 1990.

C48. J. Koutsonikos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A Dynamic Buffer Structure for LAN Gateways", The 21st IEEE Communication Theory Workshop, Rhodes, Greece, June 1991.

C49. S. A. Pressas and V. Makios, "A Reliable PV Battery Charge Regulator with Ideal VB:VB vs.t Profile", Proc., 10th E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference, Lisbon, April 1991.

C50. T. Antonakopoulos, J. Koutsonikos and V. Makios: "Design, Implementation and Performance Analysis of an ETHERNET to LION Gateway", NATO Advanced Research Workshop on Architecture and Performance Issues of High-Capacity Local and Metropolitan Area Networks, Springer-Veriag, Sophia Antipolis, France, June 1990.

C51. J. Koutsonikos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A Dynamic Buffer Structure for LAN Gateways", The 21th IEEE Communications Theory Workshop, Rhodes, Greece, June 1991.

C52. T. Antonakopoulos, J. Koutsonikos and V. Makios: "Bounded Transfer Delays in Buffer Insertion Rings using Load-Controlled Scheduling of Traffic", The 5th IEEE Workshop on Metropolitan Area Networks, Taormina, Italy, May 1992.

C53. T. Antonakopoulos, J. Koutsonikos and V. Makios: "A Photovoltaic Forest Fire Detection System: The Communication Subsystem", The 5th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Toronto, Canada, September 1992.

C54. J. Koutsonikos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Efficient Bandwidth Allocation in Buffer Insertion Ring Networks", The 5th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Toronto, Canada, September 1992, pp. 1.222.1-1.22.5.

C55. C. Stavroulopoulos, S. Koutroubinas, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A Distributed Simulator for Performance Analysis of Applications in the ATM Environment" accepted for presentation in The 12th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 1993.

C56. S. Koutroubinas, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Inter-Channel Synchronization at the ATM Adaptation Layer" accepted for presentation in The 2nd International Conference on Image Communication, Bordeaux, France, March 1993.

C57. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "The Physical Layer of a Cell-based Local Area Network", The 4th International Conference on Advances in Communication and Control, Phodes, Greece, June 1993.

C58. C. Papadopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "The Medium Access Controller of a Customer Premises Network", The Asia-Pacific Conference on Communications (APCC'93), Taejon, Korea, August 1993.

C59. C. Papadopoulos, A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A Real-time Test-bed for Prototyping Cell-based Communication Networks", The 5th IEEE International Workshop on Rapid System Prototyping, Grenoble, France, June 1994.

C60. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Synchronization Issues of a Customer Premises Network Based on Cell Transmission over Fiber Channel Interfaces", The 20th EUROMICRO Conference on System Architecture and Integration, Liverpool, UK, September 1994.

C61. T.Antonakopoulos, N. Kanopoulos, D. Antoniou and V. Makios: "A Distributed Information Network for Quality Control in a Factory Environment of Production and Distribution of Sensitive Produces", The Fourth International Conference on Advanced Factory Automation-Factory 2000, IEE, York, UK, October 1994.

C62. Th. Antonakopoulos, K. Agavanakis  and V. Makios, "CASE Tools Evaluation: An Automatic Process Based on Fuzzy Sets Theory", The 6th IEEE  International Workshop on Rapid System Protoyping, Chapel Hill, NC, June 1995.

C63. K. Agavanakis, T. Antonakopoulos  and V. Makios, "On Applying Fuzzy Sets in the Evaluation Process of Object-Oriented Supporting CASE Tools", The 21st EUROMICRO Conference, Como, Italy, September 1995.

C64. D. Pelekanos, T. Antonakopoulos  and V. Makios, "The C2 Communication Coprocessor", The 5th International Conference on Advances in Communication and Control - COMCON-5,  Chania, June 1995.

C65. C. Papadopoulos, T. Antonakopoulos, S. Pressas  and V. Makios, "A  Variable Frequency Controller for Three Phase DC/AC Inverters", IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Athens, July 1995.

C66. E. Ziouva, T. Antonakopoulos and V. Makios, "A New Method for Implementing Statistical Functions in Hardware and its Application in Communication Traffic Emulation", IEEE Singapore International Conference on Signal Processing, Circuits and Systems '95, Singapore, July 1995.

C67. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios, "A CMI Decoder with Single Bit Error Correction Capabilities", IEEE Singapore International Conference on Networks and Information Engineering '95, Singapore, July 1995.

C68. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios, "Performance Analysis of the Synchronization Mechanism used at the VIRUS Interface", The 3rd IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems , Rhodes, Greece, October 1996.

C69. Th. Antonakopoulos, D. Pelekanos, N. Kanopoulos and V. Makios: "VirtuaLink-40: Wireline Network Emulation using Wireless Modems", The 15th International Conference on Consumer Electronics,  IEEE, Chicago IL, June 1996.

C70. A. Maniatopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Design and Implementation of a new Synchronization Method for High-Speed Cell-based Network Interfaces", The IEEE Conference on Computer Design - ICCD'96,  IEEE Computer Press,  Austin, TX, October 1996.

C71. E. Ziouva, A. Avrasoglou, K. Agavanakis, T. Antonakopoulos and V. Makios, "A PCI-bus based ASN.1 Accelerator", The 6th International Conference on Advances in Communications and Control, Corfu, Greece, June 23-27, 1997.

C72. D. Papadimatos, T. Antonakopoulos and V. Makios, "Real-Time Disparity Information Compression in 3D Teleconferencing Systems", The 24th  EUROMICRO Conference, Vasteras, Sweden, August 1998.

C73. D. Papadimatos, T. Antonakopoulos and V. Makios “Performance Analysis of a Selective Rejection Algorithm on Compressed Disparity Data” The 7th International Conference on Advances in Communications and Control-COMCON’7, Athens, June 1999.

C74. S. Koutroubinas, T. Antonakopoulos and V. Makios “A New Efficient Access Protocol for Integrating Multimedia Services in the Home Environment” The 18th International Conference on Consumer Electronics-ICCE’99, IEEE, Los Angeles, June 1999.

C75. A. Kalis, T. Antonakopoulos and V. Makios "A Printed Circuit Switched Array Antenna for Indoor Communications" The 19th International Conference on Consumer Electronics - ICCE'2000,  IEEE, Los Angeles, June 2000.

C76. A. Dimou, V. Makios “A fuzzy edge detector for SAR Images” EUSAR 2000 Conference, Munchen 23-25 May 2000.

C77. A. Potsis, V. Makios “End-To-End Calibration of Polarimetric P-band data of DLR Experimental SAR (E-SAR)” EUSAR 2000 Conference, Munchen 23-25 May 2000.

C78. A. Papadopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A new cut-through forwarding mechanism for supporting ATM multipoint-to-point connections", The IEEE International Conference on Networking - ICN’01, Colmar, France, July 2001.

C79. C. Stavroulopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "Performance Evaluation of Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols for Real Time Applications Support", The 8th International Conference on Advances in Communications and Control – COMCON’8, Rethymnon, June 2001.

C80. A. Papadopoulos, T. Antonakopoulos and V. Makios: "ATM AAL2 protocol efficiency for supporting Voice over DSL", The 8th International Conference on Advances in Communications and Control – COMCON’8, Rethymnon, June 2001.

C81. G. Tsachtsiris, C. Soras, S. Kotsopoulos and V. Makios, "Analysis and design of a Koch monopole antenna printed on a PCMCIA card for the 2.4 GHz ISM band", Proceedings of the 8th COMCON International Conference on Advances in Communications and Control, pp. 1021-1025, Crete (June 2001).

C82. G. Tsachtsiris, C. Soras, M. Karaboikis and V. Makios, "A modified Sierpinski gasket monopole antenna for a PCMCIA card operating in the 2.4 and 5.15 GHz ISM bands", Proceedings of the IASTED International Conference on Advances in Communications, pp. 212-215, Rhodes (July 2001).

C83. G. Konstantatos, C. Soras, G. Tsachtsiris, M. Karaboikis and V. Makios, “FEM Modeling of a Minkowski Monopole Antenna and Its Use on PCMCIA Cards”, 6th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering, Chios (May 30 – June 1, 2002).

C84. A. Kalis, T. Antonakopoulos and V. Makios: "A Power Divider/Combiner Block for Switched Beam Arrays", IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE-2002, L' Aquila, Italy, July 2002.

C85. G. Tsachtsiris, C. Soras, M. Karaboikis and V. Makios, “A Reduced Size Fractal Rectangular Curve Patch Antenna”, Submitted to the 2003 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Istanbul (May 11-16, 2003).

C86. M. Karaboikis, C. Soras, G. Tsachtsiris  and V. Makios, “Three-branch Antenna Diversity Systems on Wireless Devices Using Various Printed Monopoles”, Submitted to the 2003 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Istanbul (May 11-16, 2003).


Technical Reports

1. V. Makios: "Mikrowellen-Inteferometrische Messungen der raumlichen Elektronendichtenverteilung hinter stossfronten und Entladungs-plasmen", Bericht, IPP. 3/25, des Instituts fur Plasmaphysik, Garching Dez. 1965.

2. V. Makios: "Mikrowelleninterferometrie an elektromagnetisch erzeugten Stosswellen", Bericht, IPP 3/35, des Institutes fur Plasmaphysik, Garching, Febr. 1966.

3. H. Klingenberg. V. Makios. G. Meinhold. A. Siddiqui: "Untersuchungen an Transformationsgliedern zwischen Hohlleitern und Lechrdrahten im 3 cm-Gebiet", Bericht IPP 3/53 des I institutes fur Plasmaphysik, Garching, Marz 1967.

4. C. Soras and V. Makios: "Feasibility Study for Small Solar Cell Operated Units in Greece", Technical Report EUR 9975, EN European Communities Brussels-1985, pages 170.

5. C. Soras, V. Makios, T. Zacharias and S. Pressas: "Report on the Reliability of the Antikythira Central Station Photovoltaic System", Technical Report, Commission of the European Communities, PV Demonstration Projects, DG XVII, 1986.

6. C. Soras and V. Makios: "Expected Performance of the Central Photovoltaic Station in Antikythira", Techn. Rep. EEC, PV Demonstration Projects D.G. XVII, 1987.

 

Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]